Нашите забавления по време на празника на  безопасността на движението, организиран за нас от Generali застраховане. Вижте ни! Ние много се забавлявахме и много научихме.

Photo Gallery: Галерия