Нашето училище

 

                                        Кои сме ние?

               Основно училище "Иван Вазов" гр. Видин e създадено през 1962 година.   В последните 15 години то   е     сред водещите училища в нашият регион.

              В него се обучават над 800 ученика, разпределени в 34 паралелки и 6 групи за самооподготовка.

                                       Нашата мисия:

              Да формираме личности с висока общообразователна подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение способни за ефективна европейска реализация.

                                         Нашият девиз:

               Ние не обещаваме, ние реализираме качествено обучение!

https://ou-vazov-vidin.info/