Състезания

 

Основна цел на състезанието IT Знайко е да предостави възможност на учениците от 1 до 4 клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.

За повече информация влез в сайта:https://dgklazzz.web.officelive.com/statut.aspx

ЗАДАЧА ЗА ТРЕТИ КЛАС

 

 

За да участваш в състезанието, трябва да разработиш свой проект, който е под формата на компютърна рисунка, съчинение или презентация по една от темите. Те са в две направления - Денят на народните будители и Есенни празници по света. Избери една от темите, начинът, по който да я представиш и изпрати своята работа в срок.

  

 

Изисквания

За рисунката:

· Рисунката да отговаря на поставената тема.

  • Да е създадена с програмата Paint.

· В рисунката да се отличават поне три предмета или герои.

· За създаване на отделните обекти се допуска използване на инструменти за оцветяване, за чертане на геометрични фигури, за изтриване, за копиране и вмъкване на елементи, за създаване на собствен цвят и др.

 

Изисквания

За съчинението:

· Съчинението да отговаря на поставената тема.

  • Да е оформено като файл, създаден с програмата Word.

· В съчинението да има вмъкнати графични обекти - снимки или собствена рисунка.

 

Изисквания

За Презентацията:

· Презентацията да отговаря на поставената тема.

  • Да е оформено като файл, създаден с програмата Power Point.

· В презентацията да има вмъкнати графични обекти - снимки или собствена рисунка.

 

ПРИМЕРНИ ТЕМИ!

 
 

 


  

 

График за провеждане на състезанията за учебната 2011/12 година

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"

02.11. - 07.11.2011 г.

09.11. - 15.11.2011 г.

18.11.2011 г.

29.11.2011 г.

„Аз, природата и светът”

25.11.- 02.12.2011 г.

09.12.-15.12.2011 г.

20.12.2011 г.

29.12.2011 г.

„Аз и числата”

09.01.-17.01.2012 г.

23.01.- 27.01.2012 г.

30.01.2012 г.

13.02.2012 г.

„Аз общувам с Европа”

07.02.-13.02.2012 г.

20.02.- 27.02.2012 г.

29.02.2012 г.

07.03.2012 г.

„Аз и буквите”

05.03.-12.03.2012 г.

19.03.- 23.03.2012 г.

27.03.2012 г.

05.04.2012 г.

Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

16.04.- 19.04.2012 г.

20.04.2012 г.

02.05.2012 г.

Съдържание на тестовете

„Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Роден край - 1 кл., Околен свят - 2 кл., Човекът и природата - 3 и 4 кл., Човекът и обществото - 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и буквите”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература - двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз общувам с Европа”

Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски език за 2, 3 и 4 клас.

В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

Съдържанието на тестовете от предишните години

може да откриете на адрес: https://www.sbnu.org/results.php

 

3 клас

Да се подготвим за състезанието "Аз, природата и светът", което ще се проведе на: 20.12.2011година.