JUMP Math

 

Jump Math е методика за преподаване на математика с пълен набор учебни материали за ученици и подробни инструкции за учители, разработена от Джон Майтън – математик от Университета на Торонто и сценарист на пиеси, носител на наградата на Генерал-губернатора на Канада. Първоначално методиката е била разработена по метода на пробите и грешките за подпомагане на изоставащи ученици преди повече от 15 години. Всички принципи и похвати са следствие от реална работа с деца и натрупан опит от преподаване в различни условия.
Jump Math не променя програмата или материала, който се преподава, нито класната структура на обучение. Променя отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и математиката. Резултатът от тази промяна е феноменален! Всички деца в един средностатистически клас стават отличници по математика и учат с голямо желание. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда с възможност за всяко дете да бъде успешно. Дават се специално подрбани задачи на стъпки по такав начин, че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за повече. Това създава позитивна обратна връзка у децата, мотивира ги вътрешно и крайните резултати са над максималните изисквания на образователната система.
В момента 5-6 хиляди деца се учат по тази система в няколко провинции на Канада и няколко училища в Англия и САЩ.

Пилотни класове в България
България е първата неанглийско-говоряща страна, която въвежда Jump Math. През септември 2010 г. започнахме с един 3-ти и един 4-ти клас в София. Учителите преминаха предварително обучение през лятото на 2010 г. и допълващо обучение от Джон Майтън в Канада през октомври. Програмата включваше и посещение на няколко класа с преподаване по Jump Math и споделяне на опит с тамошните учители.

Математиката е за всички!
Успехът на учениците зависи пряко от тяхното отношение и увереност в собствените им способности.
Страхът от математиката се проявява като паника, безпомощност, умствена парализа и безпорядък и отказ от възприемане, които изпитват някои хора, когато трябва да решат математическа задача.

Ученици, изпитващи страх от математиката имат:

 • по-ниска увереност в техните способности;
 • по-малка способност за концентрация;
 • изпитват по-малко удоволствие и мотивация за учене.


Ние можем да променим увереността на учениците в техните способности и отношението им към математиката!
Всяко  дете може да бъде успешно!

 1. Мит е, че някои деца имат математически потенциал, а други не. Всички деца имат потенциал за математика на нива надхвърлящи многократно държавните образователни изисквания.
 2. Мит е, че математиката е най-трудния предмет за учене и преподаване. Всъщност, той е най-лесният.
 3. Човешкият мозък е много по-гъвкав, отколкото сме си представяли досега. Ние можем да създадем условия за проявление на неочаквани способности.
 4. Човешкият мозък се променя значително в процеса на учене, когато то се осъществява с ентусиазъм, интерес, увереност и сигурност – когато детето е обгърнато с обич и подкрепа.
 5. Деца, които са били по-малко способни по математика бързо настигат и дори изпреварват другите, когато поставени в подходяща обстановка и обучавани систематично.
 6. Учителите често нямат адекватни ресурси за осъществяване на качествено обучение и са притиснати от изискванията на учебните програми за прогрес в определено време.
 7. Силно се подценява колко е важно децата да бъдат уверени и ентусиазирани, за да могат да учат добре. Всъщност, увереността и ентусиазма са абсолютно необходими условия за осъществяване на учебния процес. Въпросът е как да ги осигурим.

Резултати

 1. Всички ученици овладяват материала за отличен.
 2. Децата са ентусиазирани и желаят да учат математика.
 3. Повишават се способностите за концентрация и учене.
 4. Повишава се успеваемостта по всички други предмети.
 5. Повишава се професионалното самочувствие и удовлетворение на учителите.
 6. Намаляват асоциалните прояви и агресивното поведение.

https://www.progresivno.org/pages/viewpage.action?pageId=819231

За  Jump Math

https://tochitsa1.blogspot.com/2010/12/jump-math.html?showComment=1292273056345#comment-c5707972845474737318

Благодаря на съдбата, че ме срещна с Мери-Джейн!

През юни-2011 година тя беше в България и даде всичко от себе си, за да обучи българските учители за прилагане на матодиката JUMP Math.