Идейки за апликакии с есенни листа

Празник на безопасността на движението в първи клас

Всяка година пез октомври в ОУ "Иван Вазов" - Видин се провжда традиционна изложба "Даровете на есента". Тази изложба се включихме и ние учениците от 1 "а" клас.Вижте какво сътворихме ученици и родители  с даровете на есента.

Даровете на есента - изложба на учениците от начален етап в ОУ "Иван Вазов" - Видин през учебната 2008/09 година