Откриване на учебната 2012/13 година

16.09.2012 14:15

Откриването на учубната година ще се състои на 17.09.2012 година от 9 часа в двора на училището. 

Учениците следва да се явят в 8,45 часа.